Blog Image

BBM

BBM Blogg

BBM Bloggen kommer handla om företagets medgångar och motgångar samt intressanta händelser som påverkar de som arbetar och människorna omkring.
Vi ser det som ett sätt för er besökare att lära känna BBM och människorna bakom.

Avtal

Spontana händelser Posted on Fri, February 05, 2016 11:54:46

Förutom föreläsningar, förhandling och medling är vi även verksamma inom juridiska frågor. Avtalsutformning och avtalstolkning har varit en återkommande uppgift under åren.

Många gånger har ena eller ibland även båda parterna haft alldeles för lite kunskap om avtalets innehåll. Felet i detta är att om du som part inte vet vad som står i avtalet så vet du inte heller vad som gäller för er relation.

Detta beror oftast på två saker. Två grundläggande orsaker som många gånger handlar om lathet.

1. Du behöver ett avtal. Du tänker ” det där är ju lätt, jag tar med det vi pratat om”.

Jättebra utgångspunkt och helt rätt tänkt men fel genomfört. Det som är rätt är att du som part har tagit med det ni har pratat om ur ditt perspektiv. Sådant kan leda till problem när det blir dags att skriva på och den andra parten är inte alls överens i frågan. Det som många gånger är fel är att du just tagit med det ni pratat om men inte mer. Du har inte tagit hjälp av någon att fylla i de saker ni inte pratat om.
Alla dessa obehagliga frågor om ersättningar, fel, tvister och annat liknande behöver också tas med. Är ni inte överens om dessa frågor kan det resultera i att ena parten blir förvånad av den andres handlingar vilket kan leda till sammanbrott i samarbetet. Sådana avtal som reglerar en direkt relation ska därför alltid försöka utformas tillsammans eller åtminstone i flera omgångar för att alla parter ska vara nöjda.

Ett bra avtal gör båda parter trygga.

2. Du behöver ett avtal och surfar ut på internet. Du kommer in på bbmed.se och ringer. Du får höra ett prisförslag på 15 000 kr för avtalet och en till två träffar för att fastställa avtalets innehåll och avsikt. NEJ, tänker du. Det där är mycket pengar för text på papper. “Jag surfar vidare och laddar ner en mall.”

Helt rätt att kontakta bbmed.se för ett bra avtal. Det går inte att motstrida.

Helt fel nummer ett är att se kostnaden som en ersättning för text på papper. Inte tar det slut med att du som kund betalar för kostnaden för pappret, du betalar även för kunskapen kring avtalets regler, utformning, formuleringar, regleringar, ändringar, arbetstid, reseersättning, frågeställningar och framför allt säkerhet.

Säkerheten i att du som part i ett avtal har ett avtal utformat specifikt för din relation till den andra avtalsparten. Detta är lika giltigt för de som önskar individuellt utformade avtal som de kunder som vill ha ramavtal. Kostnaden är helt plötsligt inte så stor i och med att du kommer mest troligt få tillbaka dessa pengar med era första tre kunder som företagare, om inte snabbare.

En ofta återkommande kund ber konstant om avtalsmallar. Fel nummer två.
Nu kanske det finns någon inom juridiken eller annan branch som kommer vara av skild mening i frågan. De avtalsmallar ni hittar på internet och andra ställen är just MALLAR = EXEMPEL på hur avtalet kan eller bör se ut. De är inte utformade för att användas och använder du en mall för alla dina avtal som företagare så har du mest troligt haft tur så här långt. Många kunder som presenterat sina mallar de använts sig av har lagt till att de fick den av en advokat eller juristfirma.

JAG ÄR ALLT ANNAT ÄN IMPONERAD AV DETTA. Inte nog med att dessa mallar kostat kunden mycket pengar så har utformaren inte ens gjort sitt jobb. De har skrivit in kundens uppgifter och tagit en massa pengar för ett undermåligt arbete. Därav att den personen eller organisationen kontaktar mig nu.

Jag kan inte nog betona vikten av att ha ett eller en typ av avtal utformat specifikt för dig och din relation till kunden eller kunderna. Om ni använder er av en (avtals) mall som reglerar ALLT så reglerar den egentlingen INGENTING. 50 % om inte mer av innehållet kommer inte vara relevant för er relation eller verksamhet. De resterande 50 % kommer att hjälpa er lite men inte reglera förhållandet fullt ut. Leder handlingar och relationen till en konflikt kommer ni behöva se till avtalet för att hur ni ska lösa den. Mest troligt står det att ni ska lösa er tvist vid XX tingsrätt. Ni kontaktar advokater och kostnaden ligger då på 3000 kr – 8000 kr per timme för företagskunder.

Hur många timmar tror ni kommer gå åt INNAN ärendet kommer till domstol?

Samma domstol, som för övrigt, kommer vara den avgörande parten i er tvist. Ni kommer endast framföra era åsikter genom ert språkrör men det är domstolen som bestämmer utfallet.
Så efter många timmar med kundsamtal, sömnlösa nätter, advokatsökande, anlitande och domstolsprocess kommer ni sedan få en faktura på allt mellan 60 000 och 100 000 kronor om ni har tur.

Den där mallen var inte värd pengarna och stressen.Ledarskap

Spontana händelser Posted on Tue, December 08, 2015 14:40:10

Ännu en gång återkommer vi till frågor om ledarskap och vad det innebär.
Förmågan att beskriva ledarskap är inte synonymt med att utöva det. Likaså är inte chefens position nödvändigtvis den av en ledare.

Ledarskap är idag ett missbrukat ord som i många hänseenden har förlorat sin mening.
Jag minns en tid då det var ett viktigt, stort, tungt ord som betydde uppoffring, omtanke och skydd.
Från gymnasieskolans skamliga benämning av “ledarskaps programmet” till företagens missvisande och missriktade benämning av chefer har detta ord förlorat all sin potens i folkmun.
Vi som idag arbetar med språk i olika mening och våra föregångare som har eller haft äran att kombinera arbetet med praktiskt ledarskap har varit alldeles för lata för att påvisa felaktigheter och rätta dem.

Jag har stött på ledare i olika former under årens lopp men ännu flera chefer.
Det jag dagligen återkommer till är att ständigt behöva påminna och påpeka om svagheterna med utsedda chefer i kontrast till identifierade ledare.

En chef är och kommer alltid att vara en person som tillsätts en post utefter deras förmåga att tillfredsställa materialistiska och kortsiktiga begär hos högre instans. Vissa gånger har jag bevittnat att inte ens det har behövts. (Då misstänkte jag någon form av hållhake däremot)

En ledare skapar medvetet eller omedvetet en balans och lugn i gruppen. En ledare skapar och upprätthåller en ordning genom medvetna eller omedvetna sanktioner och belöningar. En ledare tar ansvar för gruppen i första hand och sig själv i andra hand. De är personerna som gladeligen lämnar sin arbetsplats för att påvisa orättvisor och som tar kampen mot högre ledning för att försvara en kollega ifall stunden kräver det. De leder och skapar långsiktiga belöningar och vinster för alla.

En handling som den sistnämnda blottar den “högre ledningens” oförmåga att vara just en ledande enhet.
Varje gång det uppstår osämja på arbetsplatsen är ledarskapet eller brist av denna en bra utgångspunkt.

Att identifiera grunden till konflikten kan i många fall innebära både obehag och utpekanden. Däremot är inte målet med arbetet att få en individ att må bra. Målet är att få alla att må bra och kollektivt arbeta mot samma mål. Om detta innebär att identifierande av hindret för detta är en felaktigt tillsatt person. Ett felaktigt tillvägagångsätt i processen eller helt enkelt bristande kunskap – är påvisandet av faktumet av yttersta vikt för att uppnå framtida målsättningar.

Många gånger kan, till synes, svåra situationer undvikas genom tillsättandet av rätt person på rätt position. 30 miljoner i vinst och 5 % vinstmarginal är inte ett bra resultat då det bekostades av 82 % personalomsättning under samma period.Toppchef?

Spontana händelser Posted on Fri, January 23, 2015 11:26:25

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20204549.ab

Ja, kära läsare, ännu en “toppchef” som stjäl och ljuger. Det verkar som att denna korruption och stöld av folkets skattepengar inte kan ta slut i detta land.
För visst är det just det vi talar om. STÖLD, BEDRÄGERI, LÖGNER.

Det är vad dessa “toppchefer” ägnar sig åt. De ljuger och stjäl och kräver löner i miljoner för deras otroligt viktiga jobb. När de blir påkomna då är deras ursäkter okunnighet och stress och vanföreställningar.

Jag märker att det är juristen i mig som har vaknat nu.

Det här jag skriver om är inte under några som helst omständigheter ursäktligt eller försvarbart. Även denna kvinna inom försvarsexportsmyndigheten begår faktiskt grova brott.

Hon ljuger, stjäl, bedrar, förfalskar namnteckningar och dokument och nu målar upp en snyftbild av hur synd det är om henne då hon pratar för sig själv och fakturerar privata kostnader till myndigheten.

Jag är övertygad till fullo om att detta är planerat sedan första dagen då hon började med dessa brott. Allt har varit ett upplägg för ursäkter och försvar i det fall att hon skulle bli påkommen.

Ha i åtanke att detta inte är representativt för alla chefer i vårt land. Många är ärliga, hårt arbetande människor som, precis som alla, begår misstag ibland men i det stora hela håller sig till lagar och regler för deras tjänst och arbetsplats.
Felet vi har i detta land är att chefer många gånger “ärver” sin post som ett resultat av popularitet istället för kvalifikation.

De som opponerar sig mot detta nu känner mest troligt igen sig själva. smiley
Sen när de har kommit till denna post genom att ha fjäskat för andra ett par år så tror de att de erövrat världen och har obegränsat med makt. De intalar även sig själva att de är någon sorts ledare, vilket är långt ifrån sant.

Många må ha vanföreställningen av att det går att “lära ut” ledarskap. Det är hokus-pokus trams. En ledare skolas inte till ledare, en ledare pluggar inte till ledare, en ledare föds till ledare.
En ledare är en människa som kan leda människor och inspirera dem att bli mer än de är och hoppats kunna bli. En ledare motiverar folk att kämpa då denna själv fruktar att det är en hopplös kamp. En ledare föds och utvecklar sina ledaregenskaper genom sina egna erfarenheter och karisma inte skolböcker och föreläsningar.

En chef däremot, en chef kan alltid läras. Vem som helst kan bli en chef men denna kan aldrig bli en sann ledare om det inte är medfött.

Kvinnan ovan som artikeln handlar om är just en chef. En chef som samtidigt är kriminell. Mycket vill ha mer. Det verkar stämma mer för var dag.

Hon är en chef, skolad eller icket, ovidkommande. Men hon är ingen ledare eftersom en sann ledare vill inte förlora respekten av sina följare och tänker på sådana handlingars efterdyningar.

En sann ledare, stöttar och inspirerar sina följare. En chef, piskar och förnedrar.Sverker Martin-Löf

Spontana händelser Posted on Thu, January 22, 2015 18:31:21

Jag har precis läst denna artikel i Aftonbladet. ( http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20197715.ab )

Nu kanske det finns någon läsare som känner denna man personligen, jag gör inte det. Hade jag gjort det så hade jag nog varit ganska hård mot honom nu.

Som förhandlare och medlare med grund i juridik måste jag säga att denna man grävde sin egen grav. Inte nog med att han använde bolagets medel för privata syften, han försökte även dölja det genom att förhindra granskningar och sedan använda sig av klassiska bortförklaringar.

Jag påstår inte att detta är den absoluta sanningen om användandet av flygplan och tveksamma utbetalningar till hans son, jag utgår endast från artikeln. Sen är det om jag inte misstar mig en utredning kring detta och den utredningen är nog beroende av hans nuvarande handlingar och yttranden till viss del. Trots detta, ser jag inget hinder för honom att svara på frågor som redan har tagits upp i media. Ingen frågade honom om vad han gör på lördagskvällarna och så länge allt är regelrätt så finns det inget att oroa sig för… eller?

Dessvärre är detta egentligen ovidkommande. Denna person har genom sina ord och avsaknaden av vilja eller överflöd av arrogans lyckats måla in sig i ett “skyldig” hörn.

Som en person i ledande position, oavsett om det är ett mångmiljard bolag eller en förening, ska man alltid tänka på sina handlingar och efterdyningarna av dessa. Synnerligen då man talar. En felaktig handling kan alltid förklaras med rätt ord men felaktiga ord kan inte alltid rättas med handlingar. DET är den farliga biten med dessa poster.

Se exempel på var det gick så fel som det kunde gå för Sverker och dra lärdom.

Han vill dock inte förklara vad han menar ha varit felaktigt i rapporteringen.
– Vi har ju tillbakavisat det väldigt många gånger med dåligt resultat och utan att ha fått gehör för det och utan att ha getts utrymme till att förklara situationen.”

“Vi har ju tillbakavisat det väldigt många gånger med dåligt resultat…”
Aj aj, att tillbakavisa något påstående ger inte tillbakavisaren rätt per automatik. Uppenbarligen fanns det mer vikt och trovärdighet på andra sidan. Acceptera läget, arbeta utifrån det. Använd motståndarens styrka till din fördel. Det går. Du har redan konstaterat att ni bommade tillbakavisningen, gör något.

Har du något exempel?
– Ja, men jag har ingen lust att utveckla det där vidare just nu. Det har vi gjort så många gånger till tidningen (SvD reds anm) och vår hemsida och det finns kommentarer runt det här från vår sida så det har tyvärr inte trängt igenom och fått någon förståelse.”

Fel, fel, fel, journalisten som ställer frågorna gör det ett par gånger OCH ger honom möjlighet att förklara ur sitt perspektiv. Ett sådant tillfälle tar man och utnyttjar maximalt till sin fördel. Sverker å andra sidan lyckas framstå som en bortskämd 70 årig barnunge som “inte har lust”.

Efter det tredje försöket från journalisten lyckas Sverker kläcka ur sig att “…flyget har skett inom ramen för vår policy.”
Där lyckades han verkligen med… ingenting. Gav inget konkret svar som kunde leda till något positivt och med tidigare ordväxling blev det inte bättre. Tvärtom blev det till hans nackdel. Han skulle inte låtit det gå så långt från första början.

Efter lite mer påtryck så kom detta fram;

“Kan du inte så länge då förklara?
– Nej, men du jag kan inte förklara det nu på stående fot alla saker som de har tagit upp.

Det ska ha varit privata resor.

Det är helt fel. Inga privata resor har förekommit. Däremot har vi haft
möjlighet för medföljande. Den policyn har vi haft. Hustru eller andra
medföljande får följa med så länge de betalar. Den policyn har vi haft.
Nu pågår det en utredning om det där. Du får avvakta den för
säkerhetsskull. Jag vet vad jag själv har gjort och mest om vad andra
har gjort. Det har skett inom de gränser som det ska ske.”

I den sista biten här ovan ser vi en frustrerad, irriterad Sverker som förmodligen tröttnat på alla dessa frågor och ger med sig med att svara först då journalisten öppet säger vad han gjort.
Artikeln i fråga hade kunnat vara mycket kortare och besparat både mig och andra läsare lite tid, för att inte tala om honom själv.

Under min uppväxt sa mina föräldrar att den som talar sanning kan både minnas och förklara saker. Den som inte gjort något fel har ingenting att dölja. Jag tror att de på det sättet visste när jag gjort fel. De lyckades komma på mig varje gång.

Sverker framstår som en person som inte kan förklara saker, han kan inte minnas alla detaljer, han anstränger sig för att stoppa granskningar och han känner obehag när han får frågor som berör anklagelserna.
Hans metod har varit att gå till försvar innan anfallet ens påbörjat. Sen hittar han en gnista mod och återigen går till reträtt.
Jag är ledsen att behöva säga detta men om Sverker är oskyldig så har han just nu blivit skyldig i många läsares ögon- enbart baserat på denna artikel.
Oavsett om det handlar om en tidning eller kontorets nyhetsbrev så ska ledningen (styrelse, VD) aldrig glömma vikten av att visa sin mänskliga sida. Många bolag har idag robotar istället för människor och många därtill vill nog byta ut människorna mot robotar men det de glömmer är att det kommer alltid att finnas någon annan människa i företaget och så länge det är så så är det vi kallar för medmänsklighet av yttersta vikt.

Visa styrka genom att leda i svåra tider, visa kunskap genom att hjälpa och visa mänsklighet genom att erkänna fel. Då får man sina medarbetares respekt och framförallt lojalitet.Jultider

Spontana händelser Posted on Sat, December 06, 2014 16:01:47

Nu är det snart jultider och massor med utgifter kantat med bullar och glögg för många. Det är en fin bild att måla upp och leva sig in i eftersom den ger många en känsla av värme och minnen från barndomen eller förväntningar inför de stundande helgerna.

Det finns däremot även en mörkare sida av dessa helger.
Skuldfällor i form av kreditköp, shoppingmani dagarna innan Jul och vissa i mellandagarna också, antalet ensamma som har mist sina nära och kära av olika anledningar och framförallt de som inte har ett hem.


https://www.youtube.com/watch?v=CPdqtktkZn0

I det ovanstående videoklippet ser vi ett experiment där personer går runt i USA och frågar folk om en pizzabit, det skrämmande är att ingen av de som haft råd att betala för sina egna pizzor kan dela med sig. En hemlös man får en pizza och ett par minuter senare anländer en av killarna i experimentet. Det den hemlösa mannen då gör är enastående.

Det första jag lade märke till i denna video är att den hemlöse hade inga skor. Det var nog inte en av de varmaste dagarna och han satt på betongen utan skor. Vi har sådana personer här i Sverige också.

De senaste åren har vi fått fler och fler hemlösa på våra gator. Jag talar inte om de rumäner, bulgarer eller romer som det oftast skrivs om. De har en massa PR redan.

Jag talar om Anders som blev av med sitt arbete, sin fru, sina barn, sitt hem och sitter utan skor på Stureplans betong denna december medan människor går förbi och låtsas inte se honom.

Jag talar även om Mona, hon arbetade som lärare tills regeringen beslutade att hennes skola skulle läggas ner. Hon fick ingen ny arbetsplats eftersom hennes kunskaper inte behövdes i privatskolorna och ingen tog hänsyn till hennes livssituation. Sedan sex år tillbaka lever även Mona på Stockholms gator där hon är lika synlig som ett spöke för många. Ett öde hon aldrig väntade sig för åtta år sedan.

Så ni som läser detta, kom ihåg de människor vars “Goda Jul” kan vara en varm säng, ett mål mat eller ett par varma skor.Från förlossning till skilsmässa

Spontana händelser Posted on Thu, August 21, 2014 20:55:23

Läste just denna bloggs inlägg via en länk på facebook.

http://familjeterapeuten.se/2012/09/24/fran-forlossning-till-skilsmassa/

Det
som slog mig först var att texten är aningen jobbig att läsa. Någon
gick vild med fonten i texten – vilket gjorde det hela ansträngande. Men
nu ska jag inte tala om textens uppbyggnad eller grammatik.

Det jag tänkte ta upp är det innehåll som talas om.

Texten
innehåller en förenklad beskrivning av den situation som kan uppkomma i
samband med barnfödsel. Den nämner föräldrarnas roller och hur de kan
tänka vid denna tidpunkt i livet.

Som en rolig inflikning tar den
även upp kompiskretsens kommentarer om hur lätt det är med barn och att
“det bara är att ta med barnet till gymmet”.

Det som är mest
intressant för vår verksamhet inom medling är att författaren återkommer
till vikten av att samarbeta med varandra.

Upprepade gånger
skriver författaren att makarna ska förändra sina liv och vanor för att
sedan avsluta med en katastrofal situation.

Detta är en viktig
aspekt att ta till vara på i alla situationer som uppkommer i ett
förhållande. Det som jag läst ur denna text är en redogörelse för en
möjlig situation. INTE en hjälpande text (om avsikten var sådan).

Det
som är svårt och obehagligt i ett förhållande är att identifiera
tidpunkten då kommunikationen brutits ned och då konflikten utvecklat
sitt eget liv. Vi talar om tidpunkten då medlemmarna i förhållandet inte
längre behöver “elda på” konflikten för att hålla den vid liv och inte
heller vet hur de ska lösa den.

Vissa gånger måste parterna,
tillsammans med en neutral part, gå tillbaka till den tidpunkten för att
“avsluta” konflikten och sedan fortsätta framåt. Andra gånger kan det
vara tillräckligt att de får hjälp att gå vidare och lägga konlikten
bakom sig med den tredje partens stöd.

Det som missas som en
viktig och hjälpande del i den ursprungliga texten är kommunikationen.
Samarbete nämns, likaså konflikten men ingenting om hur parterna skulle
kunna påbörja resan mot att lösa konflikten och fortsätta tillsammans.

Nu kommer den stora hemligheten att avslöjas. Den heliga, kraftfulla och farliga hemligheten.

Alla medlemmar i alla konstellationer MÅSTE LÄRA SIG att kommunicera med varandra!

Det är hemligheten bakom en lycklig och framgångsrik relation. Kommunikationen ska föras på jämn mark på ett konstruktivt sätt.

Allt
för ofta tror ena parten att det är vad de gör men lyckas förbise det
viktigaste i en konstruktiv kommunikation; TALA MED personen INTE ÅT
personen.

Många känner nog igen denna konversation.

1. Vad ska du göra?

2. Jag SKA handla nya kläder
1. …

2. Jag VILL vara på jobbet vid 08.00
1. …

Detta är starka ord som inte ger utrymme för mottagaren att vara delaktig i samtalet. Alltså talar man TILL personen.

2. Jag behöver handla nya kläder (lämnar en öppning för andra parten)
1. Jaså, kan jag följa med?

2. Jag börjar jobba 09.00 men tänkte vara där 08.00 (förklarande mening med öppning för frågor och / eller tillägg)
1. Låt mig äta lite så kör jag dig till jobbet

Tala alltså MED en person istället för att tala TILL dem så är ni jämnbördiga i samtalet.

Att tala konstruktivt är å andra sidan förmågan att hjälpa någon utan att direkt kritisera dem.

Säg inte “du skulle dragit åt den sista bulten”
Utpekande, meddelar en “självklarhet”, förbiser omkringvarande faktorer

Säg istället “jag brukar kontrollera alla bultar innan jag är klar”
Utgår från sig själv, informerar om rutin, pekar inte ut enbart individen som felande


samma sätt kan denna samtalston härledas till äktenskaplig relation där
parterna talar till varandra och enbart kritiserar varandras
handlingar.

Kontentan, är med andra ord, kommunikation före konfrontation.Drömmar

Spontana händelser Posted on Thu, June 13, 2013 16:18:08

För ett par dagar sedan var jag ute på promenad med min dotter. Hon och jag brukar gå till ett lugnare villaområde i närheten av hemmet och titta på de fina husen som jag brukar säga att jag ska köpa en dag.

Under en av dessa promenader stötte vi på ett äldre par som jag tänkte passa på att fråga lite om gatan vi var på och om de visste något om försäljningen av dessa hus samt vilka priser det kunde röra sig om. Tyvärr så var de inte från området men de hade själva gått denna gata i flera år, så något visste de ändå.

Efter en kort ordväxling vänder sig damen i paret till mig och säger följande;
“Inte har väl du tänkt köpa dig ett hus här?”
Till min förvåning över hennes ton blir jag först lite stum men återhämtar mig efter ett par sekunder och svarar jakande med ett leende.

Det var tydligt vid detta tillfälle att hon ansåg mitt svar vara felaktigt och tillägger då att “jag inte ska drömma”.

Mitt svar på detta blir att jag försöker förklara för henne att vi utan drömmar inte kan uppnå något i livet. Jag försöker förklara för henne hur jag innan mina studier ens påbörjades och innan det liv jag lever idag har haft drömmar och fortfarande har drömmar som jag strävar efter att uppnå.

Nu blir tanten arg.
“Det är inte bra att drömma en massa för då lyckas man med ingenting.”

Som avslutning kunde jag endast tillägga att det är tack vare människor som har drömmar och visioner som vår värld går framåt och utvecklas, vissa gånger till det bättre och andra gånger till det sämre.

Icket förvånande ville hon inte fortsätta samtalet. Hennes val var att avsluta med “att det inte var många som lyckades med något…”

Det som nu hände inom mig var att jag efter att ha önskat dem en fortsatt trevlig dag, började fundera på de saker hon sagt och fundera på hennes tankesätt. De lyckades informera mig under samtalets gång att de hade vuxna barn som flyttat hemifrån för länge sedan. Däremot var det inte det faktumet att deras barn var äldre än jag som jag funderade på, nej, jag funderade på vilken uppväxt och vilka värderingar dessa idag vuxna människor har?

Det är inte första gången som jag stött på negativa människor både privat och yrkesmässigt och jag tror inte att det är sista gången heller. Sådana människor finns det gått om i olika former.

Vad kan en sådan människa lära sina barn?
Är glaset alltid halvtomt?
Är världen en enda stor besvikelse?
Du ska inte ha drömmar för det blir ändå inget av dem?
Det är inte värt att träda främmande mark för du kan förlora på det?

Sådana människor har jag kommit fram till, är oftast väldigt rädda och osäkra. De har aldrig vågat ta steget för att utvecklas eller för att prova något nytt. De är de 98% konformister som detta land består av som allt för ofta inte vågar höja sin röst eftersom deras bekvämlighet går före andras rop på hjälp.
Dessa människor brukar inte reagera på samhällsändringar förrän det är för sent vilket leder till att de då rättar sig i de nya leden eftersom deras kampvilja tändes då striden var över.

Det jag nu frågar er läsare är om det kan finnas någon lösning på detta? Kan dessa människor ändras? Kan de förstå att det inte alltid är farliga monster runt hörnet? Kan de våga sig ut ur sitt skal?

Min åsikt är att de kan men att det kräver mycket ansträngning från de som ska lära dem detta.