Förutom föreläsningar, förhandling och medling är vi även verksamma inom juridiska frågor. Avtalsutformning och avtalstolkning har varit en återkommande uppgift under åren.

Många gånger har ena eller ibland även båda parterna haft alldeles för lite kunskap om avtalets innehåll. Felet i detta är att om du som part inte vet vad som står i avtalet så vet du inte heller vad som gäller för er relation.

Detta beror oftast på två saker. Två grundläggande orsaker som många gånger handlar om lathet.

1. Du behöver ett avtal. Du tänker ” det där är ju lätt, jag tar med det vi pratat om”.

Jättebra utgångspunkt och helt rätt tänkt men fel genomfört. Det som är rätt är att du som part har tagit med det ni har pratat om ur ditt perspektiv. Sådant kan leda till problem när det blir dags att skriva på och den andra parten är inte alls överens i frågan. Det som många gånger är fel är att du just tagit med det ni pratat om men inte mer. Du har inte tagit hjälp av någon att fylla i de saker ni inte pratat om.
Alla dessa obehagliga frågor om ersättningar, fel, tvister och annat liknande behöver också tas med. Är ni inte överens om dessa frågor kan det resultera i att ena parten blir förvånad av den andres handlingar vilket kan leda till sammanbrott i samarbetet. Sådana avtal som reglerar en direkt relation ska därför alltid försöka utformas tillsammans eller åtminstone i flera omgångar för att alla parter ska vara nöjda.

Ett bra avtal gör båda parter trygga.

2. Du behöver ett avtal och surfar ut på internet. Du kommer in på bbmed.se och ringer. Du får höra ett prisförslag på 15 000 kr för avtalet och en till två träffar för att fastställa avtalets innehåll och avsikt. NEJ, tänker du. Det där är mycket pengar för text på papper. “Jag surfar vidare och laddar ner en mall.”

Helt rätt att kontakta bbmed.se för ett bra avtal. Det går inte att motstrida.

Helt fel nummer ett är att se kostnaden som en ersättning för text på papper. Inte tar det slut med att du som kund betalar för kostnaden för pappret, du betalar även för kunskapen kring avtalets regler, utformning, formuleringar, regleringar, ändringar, arbetstid, reseersättning, frågeställningar och framför allt säkerhet.

Säkerheten i att du som part i ett avtal har ett avtal utformat specifikt för din relation till den andra avtalsparten. Detta är lika giltigt för de som önskar individuellt utformade avtal som de kunder som vill ha ramavtal. Kostnaden är helt plötsligt inte så stor i och med att du kommer mest troligt få tillbaka dessa pengar med era första tre kunder som företagare, om inte snabbare.

En ofta återkommande kund ber konstant om avtalsmallar. Fel nummer två.
Nu kanske det finns någon inom juridiken eller annan branch som kommer vara av skild mening i frågan. De avtalsmallar ni hittar på internet och andra ställen är just MALLAR = EXEMPEL på hur avtalet kan eller bör se ut. De är inte utformade för att användas och använder du en mall för alla dina avtal som företagare så har du mest troligt haft tur så här långt. Många kunder som presenterat sina mallar de använts sig av har lagt till att de fick den av en advokat eller juristfirma.

JAG ÄR ALLT ANNAT ÄN IMPONERAD AV DETTA. Inte nog med att dessa mallar kostat kunden mycket pengar så har utformaren inte ens gjort sitt jobb. De har skrivit in kundens uppgifter och tagit en massa pengar för ett undermåligt arbete. Därav att den personen eller organisationen kontaktar mig nu.

Jag kan inte nog betona vikten av att ha ett eller en typ av avtal utformat specifikt för dig och din relation till kunden eller kunderna. Om ni använder er av en (avtals) mall som reglerar ALLT så reglerar den egentlingen INGENTING. 50 % om inte mer av innehållet kommer inte vara relevant för er relation eller verksamhet. De resterande 50 % kommer att hjälpa er lite men inte reglera förhållandet fullt ut. Leder handlingar och relationen till en konflikt kommer ni behöva se till avtalet för att hur ni ska lösa den. Mest troligt står det att ni ska lösa er tvist vid XX tingsrätt. Ni kontaktar advokater och kostnaden ligger då på 3000 kr – 8000 kr per timme för företagskunder.

Hur många timmar tror ni kommer gå åt INNAN ärendet kommer till domstol?

Samma domstol, som för övrigt, kommer vara den avgörande parten i er tvist. Ni kommer endast framföra era åsikter genom ert språkrör men det är domstolen som bestämmer utfallet.
Så efter många timmar med kundsamtal, sömnlösa nätter, advokatsökande, anlitande och domstolsprocess kommer ni sedan få en faktura på allt mellan 60 000 och 100 000 kronor om ni har tur.

Den där mallen var inte värd pengarna och stressen.