2015-11-25 publicerades en artikel rörande en hovrättsdom som fällde en lärare för att denna ingrep fysiskt mot en grupp elever.

Mer specifikt handlar detta om;
När den 62-åriga läraren ryckte in vid ett bråk blev hon knuffad
baklänges. Hon tog då tag om en tolv-årig pojkes handled och förde hans
arm bakåt. Läraren polisanmäldes av rektorn och stängdes av som lärare.
Hon åtalades men friades av tings-rätten till följd av nödvärn.
Hovrätten är dock av en annan uppfattning och fäller henne för ringa
misshandel. Hon riskerar nu att avskedas.
För att inte rycka detta ur kontentan finns en del viktiga punkter att tillägga för en bättre helhetsbild.

Läraren, som på många andra skolor var rastvakt.

För er som inte har information om rastvaktens roll så uppkommer den ur behovet av ordning.
Problem på rasterna kan vara bråk och mobbning. Skolorna försöker förhindra detta genom att lärare eller annan skolanställd personal agerar så kallad rastvakt. På en del skolor förekommer även stödelever som hjälper till genom att prata med ensamma elever och tillkalla lärare vid exempelvis bråk.

Lärarens roll är således att upprätthålla god ordning på skolgården. Jämförbart med en väktares tjänstebeskrivning i avseende att hålla god ordning och förhindra vissa oönskade beteenden.

“…några pojkar stod och höll emot en dörr för att stänga in andra elever som ville ut.

Läraren
tog tag i situationen genom att gå mot platsen och pojkarna skingrade
sig – utom en tolvårig pojke som ställde sig och blockerade vägen.”

“Hon försökte lite lättsamt få MÄ att flytta sig … MÄ tog då ett steg åt
sidan och sade ‘Du rör mig inte’ varefter han tilldelade henne en hård
knuff mot nedre delen av axeln/bröstkorgen så att hon tappade balansen
och höll på att falla baklänges.”

Efter att hon återhämtat sig tog läraren ett steg mot MÄ och tog om hans handled och förde hans arm bakåt samtidigt som hon sade ‘Nu får du lägga av’.

Elevens version är att läraren blev knuffad av någon annan och att hon vred upp hans hand utan anledning.

“Han fick ont i handleden där hon tog; det gjorde ont efter greppet i handleden under 20 sekunder efteråt.”

Juridisk teori talar om vikten av objektivitet i all juridisk bedömning av ett likartat läge. Däremot har det visat sig att detta i praktiken inte alltid kan sammanfalla med denna teori.

I detta fall misstänkter jag att teorin, som många andra gånger, har dragit uttrycket “ringa misshandel” till sin yttersta spets. Vi talar om ett ingripande mot bråkiga elever varav en dessutom gav sig på läraren.

Läraren hade behörighet att ingripa och befogenhet att försvara sig samt avväpna en våldsam individ.

Utifrån det som redovisas i artikeln verkar domen vara väldigt extrem och för mig felaktig.
Om det däremot förekommer information rörande domstolsprocessen som uteblivit
artikelns innehåll så kan jag förstå hovrättens dom mycket bättre.
Exempelvis ifall läraren uttryckte att eleven behövde “lära sig en läxa” eller liknande.

Se artikel här