Jag har precis läst denna artikel i Aftonbladet. ( http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20197715.ab )

Nu kanske det finns någon läsare som känner denna man personligen, jag gör inte det. Hade jag gjort det så hade jag nog varit ganska hård mot honom nu.

Som förhandlare och medlare med grund i juridik måste jag säga att denna man grävde sin egen grav. Inte nog med att han använde bolagets medel för privata syften, han försökte även dölja det genom att förhindra granskningar och sedan använda sig av klassiska bortförklaringar.

Jag påstår inte att detta är den absoluta sanningen om användandet av flygplan och tveksamma utbetalningar till hans son, jag utgår endast från artikeln. Sen är det om jag inte misstar mig en utredning kring detta och den utredningen är nog beroende av hans nuvarande handlingar och yttranden till viss del. Trots detta, ser jag inget hinder för honom att svara på frågor som redan har tagits upp i media. Ingen frågade honom om vad han gör på lördagskvällarna och så länge allt är regelrätt så finns det inget att oroa sig för… eller?

Dessvärre är detta egentligen ovidkommande. Denna person har genom sina ord och avsaknaden av vilja eller överflöd av arrogans lyckats måla in sig i ett “skyldig” hörn.

Som en person i ledande position, oavsett om det är ett mångmiljard bolag eller en förening, ska man alltid tänka på sina handlingar och efterdyningarna av dessa. Synnerligen då man talar. En felaktig handling kan alltid förklaras med rätt ord men felaktiga ord kan inte alltid rättas med handlingar. DET är den farliga biten med dessa poster.

Se exempel på var det gick så fel som det kunde gå för Sverker och dra lärdom.

Han vill dock inte förklara vad han menar ha varit felaktigt i rapporteringen.
– Vi har ju tillbakavisat det väldigt många gånger med dåligt resultat och utan att ha fått gehör för det och utan att ha getts utrymme till att förklara situationen.”

“Vi har ju tillbakavisat det väldigt många gånger med dåligt resultat…”
Aj aj, att tillbakavisa något påstående ger inte tillbakavisaren rätt per automatik. Uppenbarligen fanns det mer vikt och trovärdighet på andra sidan. Acceptera läget, arbeta utifrån det. Använd motståndarens styrka till din fördel. Det går. Du har redan konstaterat att ni bommade tillbakavisningen, gör något.

Har du något exempel?
– Ja, men jag har ingen lust att utveckla det där vidare just nu. Det har vi gjort så många gånger till tidningen (SvD reds anm) och vår hemsida och det finns kommentarer runt det här från vår sida så det har tyvärr inte trängt igenom och fått någon förståelse.”

Fel, fel, fel, journalisten som ställer frågorna gör det ett par gånger OCH ger honom möjlighet att förklara ur sitt perspektiv. Ett sådant tillfälle tar man och utnyttjar maximalt till sin fördel. Sverker å andra sidan lyckas framstå som en bortskämd 70 årig barnunge som “inte har lust”.

Efter det tredje försöket från journalisten lyckas Sverker kläcka ur sig att “…flyget har skett inom ramen för vår policy.”
Där lyckades han verkligen med… ingenting. Gav inget konkret svar som kunde leda till något positivt och med tidigare ordväxling blev det inte bättre. Tvärtom blev det till hans nackdel. Han skulle inte låtit det gå så långt från första början.

Efter lite mer påtryck så kom detta fram;

“Kan du inte så länge då förklara?
– Nej, men du jag kan inte förklara det nu på stående fot alla saker som de har tagit upp.

Det ska ha varit privata resor.

Det är helt fel. Inga privata resor har förekommit. Däremot har vi haft
möjlighet för medföljande. Den policyn har vi haft. Hustru eller andra
medföljande får följa med så länge de betalar. Den policyn har vi haft.
Nu pågår det en utredning om det där. Du får avvakta den för
säkerhetsskull. Jag vet vad jag själv har gjort och mest om vad andra
har gjort. Det har skett inom de gränser som det ska ske.”

I den sista biten här ovan ser vi en frustrerad, irriterad Sverker som förmodligen tröttnat på alla dessa frågor och ger med sig med att svara först då journalisten öppet säger vad han gjort.
Artikeln i fråga hade kunnat vara mycket kortare och besparat både mig och andra läsare lite tid, för att inte tala om honom själv.

Under min uppväxt sa mina föräldrar att den som talar sanning kan både minnas och förklara saker. Den som inte gjort något fel har ingenting att dölja. Jag tror att de på det sättet visste när jag gjort fel. De lyckades komma på mig varje gång.

Sverker framstår som en person som inte kan förklara saker, han kan inte minnas alla detaljer, han anstränger sig för att stoppa granskningar och han känner obehag när han får frågor som berör anklagelserna.
Hans metod har varit att gå till försvar innan anfallet ens påbörjat. Sen hittar han en gnista mod och återigen går till reträtt.
Jag är ledsen att behöva säga detta men om Sverker är oskyldig så har han just nu blivit skyldig i många läsares ögon- enbart baserat på denna artikel.
Oavsett om det handlar om en tidning eller kontorets nyhetsbrev så ska ledningen (styrelse, VD) aldrig glömma vikten av att visa sin mänskliga sida. Många bolag har idag robotar istället för människor och många därtill vill nog byta ut människorna mot robotar men det de glömmer är att det kommer alltid att finnas någon annan människa i företaget och så länge det är så så är det vi kallar för medmänsklighet av yttersta vikt.

Visa styrka genom att leda i svåra tider, visa kunskap genom att hjälpa och visa mänsklighet genom att erkänna fel. Då får man sina medarbetares respekt och framförallt lojalitet.